Výhody našeho zariadenia

Renovácia na našom zariadení

Čistenie na certifikovanom zariadení a automatické vysušenie horúcim vzduchom

Výhody:

 • Odstránenie nečistôt
 • Odstránenie zvyškov oleja
 • Odstránenie cériových reziduí
 • Vyčistenie všetkých typov a veľkosti DPF filtrov a katalyzátorov
 • Renovácia bez poškodenia filtra
 • Nie je potrebná demontácia snímačov a čidiel
 • Zachovanie ušľachtilých kovov vo vnútri filtra

Čistenie horúcim vzduchom

Rezanie, zváranie a vypaľovanie DPF filtra pri teplote 600-700 C.

Výhody:

 • Odstránenie väčšiny zvyškov a nečistôt

Nevýhody:

 • Riziko mechanického poškodenia DPF z dôvodu rezania a zvárania
 • Riziko poškodenia stien filtra z dôvodu vysokých teplôt
 • Riziko termického poškodenia ušľachtilých kovov vo filtri

Čistenie ultrazvukom

Čistenie DPF filtra v ultrazvukovej nádrži prostredníctvom vysokej teploty a tlaku.

Výhody:

 • Hĺbkové čistenie buniek filtra

Nevýhody:

 • Nedostatočné vyčistenie filtra /pri veľkom znečistení/ a pri veľkých rozmeroch filtrov
 • Riziko poškodenia filtra vibráciami ultrazvuku

Aditívne čistenie

Pridanie aditív pri tankovaní do nádrže, kedy sa odstránia zvyšky pri horení v motore

Výhody:

 • Nízke náklady

Nevýhody:

 • neefektívne
 • Aditíva neodstránia rezíduá a filter DPF sa znečisťuje zvyškami, ktoré produkujú aditíva